αναζήτηση
home> υπηρεσίες> Χαρτογράφηση
Χαρτογράφηση
1 >
 
Πρόγραμμα Υποστήριξης

Το πρόγραμμα Service & Support έχει ως στόχο να παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία με τα προϊόντα Simrad Yachting , ακόμη και σε περιπτώσεις όπου απαιτείται υποστήριξη ή αντικατάσταση . Επιλέγοντας να έχετε εγκαταστήσει το σύστημά σας από πιστοποιημένο αντιπρόσωπο προσθέτει 2 Έτη Onboard Υποστήριξη και 24ωρη υπηρεσία αντικατάστασης * στο πακέτο υποστήριξης σας . Αυτό είναι διαθέσιμο μόνο σε συστήματα που έχουν εγκατασταθεί από πιστοποιημένο αντιπρόσωπο και αποτιμώνται σε πάνω από US $ 2.500 *

Ανταλλακτικά

Στην Aegean Electronics διατηρούμε ένα διαρκώς ανανεώσιμο απόθεμα ανταλλακτικών, ώστε να ικανοποιούμε το συντομότερο δυνατόν κάθε ζήτηση από το πλοίο. Πρωτίστως όμως η άμεση επέμβασή μας είτε στο πλοίο ή η επισκευή στο εργασήριό μας να είναι ένας στόχος εφικτός. Το εύρος των διαθέσιμων ανταλλακτικών υπερβαίνει το όριο των αντιπροσωπειών μας και διατίθενται σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

Τεχνικές υπηρεσίες

Η Aegean Electronics διαθέτει μια έμπειρη, άρτια καταρτισμένη και διαρκώς εκπαιδευόμενη στις νέες τεχνολογίες ομάδα για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών ή εκτέλεση επιθεωρήσεων του ραδιοεξοπλισμού, στα σκάφη των πελατών μας. Η ταχύτητα, η οργάνωση και η ακρίβεια χαρακτηρίζουν όλες μας τις εργασίες είτε αυτές γίνονται στα πλοία είτε στο εργαστήριό μας και προσφέρονται σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

Copyright © 2011 AEGEAN ELECTRONICS S.A. | All Rights Reserved
4, Zosimadon str, 18531, Piraeus, Greece Tel: (+30) 210 4123000 - Fax: (+30) 210 4137270
The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by [business name] and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make
no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related
graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.